fitness-1758625_1920

Mikrobiom

Mikrobiom jest to ogół mikroorganizmów zajmujących odpowiednie siedlisko, inaczej mówiąc mikrobioty występują również w organizmie człowieka. Znalazły tu pewne siedliska, które są dla nich odpowiednie i dostarczają im pożywienie, między innymi występują w przewodzie pokarmowym, drogach oddechowych, jamie ustnej, nosowej, pochwie, jelitach, a nawet na włosach i skórze. Każdy człowiek od urodzenia posiada je w…

Warto przeczytac